ქველმოქმედება

კომპანია “ნეოფარმი+” დიდ ყურადღებას უთმობს ქველმოქმედებას. მუდმივად ახდენს გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ფენის დახმარებას, განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას უთმობს მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობის მომარაგებას მედიკამენტებითა და პირველადი მოვლის საშვალებებით. აგრეთვე აქტიურად თანამშრომლობს ფონდ “მომავლის გზასთან”. ვიღებთ მონაწილეობას სხვადასხვა საქველმოქმედო აქციებში."
Copyright © 2010 NEOPHARMI+ LTD - All Rights Reserved